Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή είναι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική») για τον παρόντα ιστότοπο που εκτελείται και παρέχεται από τη The Wood Project ή για λογαριασμό της The Wood Project από τους ορισμένους προς τούτο συνεργάτες της, που στο εξής αναφέρονται από κοινού ως εμείς, εμείς και μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτού του ιστότοπου, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, σε ποιους διαμοιράζονται και ποια είναι τα δικαιώματα ελέγχου και ενημέρωσης που έχετε.

 1. Περίληψη των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Η ακόλουθη περίληψη παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό μας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες θα βρείτε στις παρακάτω αναφερόμενες ενότητες.

 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για ενημερωτικούς λόγους (χωρίς να συμπληρώσετε και υποβάλετε ειδικές φόρμες αιτημάτων ή δημιουργήσετε λογαριασμό), θα γίνει επεξεργασία μόνο περιορισμένων προσωπικών δεδομένων για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.
 • Σε περίπτωση που μας στείλετε ένα αίτημα (π.χ. για κράτηση δοκιμαστικής οδήγησης ή για λήψη διαφημιστικού υλικού) ή για εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία στο πλαίσιο των εν λόγω υπηρεσιών.
 • Έχουμε εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρειάζεται.
 • Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για εσάς, ενδέχεται να δικαιούστε να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 1. Ορισμοί
 • Προσωπικά Δεδομένα: σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί να εντοπιστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένα αναγνωριστικό αριθμό, δεδομένα θέσης ή ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό.
 • Επεξεργασία: κάθε πράξη που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή κάθε είδους αποκάλυψη ή άλλη χρήση.
 1. Ενημερωτική χρήση της ιστοσελίδας

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για ενημερωτικούς λόγους, δηλ. χωρίς να εγγραφείτε σε καμία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και χωρίς να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις και αναγνωρίζονται αυτόματα από τον διακομιστή μας, όπως:

 • η IP διεύθυνσή σας,
 • Τύπος συσκευής, ονομασία και αναγνωριστικά,
 • Ημερομηνία και ώρα των αιτημάτων σας,
 • Περιεχόμενο των αιτημάτων σας,
 • Πληροφορίες για την έκδοση του προγράμματος περιήγησης.
 • Ανάλυση οθόνης,
 • Πληροφορίες για το λειτουργικό σας σύστημα, περιλαμβάνοντας τις ρυθμίσεις γλώσσας.

Χρησιμοποιούμε τέτοιες πληροφορίες μόνο για να μας βοηθήσετε στην παροχή μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας (π.χ. να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας στις ανάγκες της συσκευής του τελικού χρήστη ή να σας επιτραπεί να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας) και να συλλέξουμε ευρείες δημογραφικές πληροφορίες για ανώνυμη και συνολική χρήση

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είναι απαραίτητα για την παροχή της ιστοσελίδας και της σταθερότητας και της ασφάλειας του, Άρθρο 6, παρ. 1 εδαφ. 1 lit. b GDPR.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα διατηρούνται για [12] μήνες και διαγράφονται κατάλληλα στη συνέχεια.

 1. Εγγραφή για τις υπηρεσίες μας

Ο ιστότοπος μας μπορεί να προσφέρει σήμερα και στο μέλλον δυνατότητες προσωποποιημένων υπηρεσιών αναφορικά με ποικίλα αιτήματα, όπως ενδεικτικά για δοκιμαστική οδήγηση, ιστορικό συντήρησης αυτοκινήτου, προσωπική επικοινωνία με την Εξυπηρέτηση Πελατών, διάθεση συλλεκτικών αντικειμένων (merchandising) κ.ά. Για να χρησιμοποιήσετε τις προαναφερόμενες υπηρεσίες που υπάρχουν  ή θα δημιουργηθούν, πρέπει να υποβάλλετε πρόσθετα στοιχεία ή μπορεί να απαιτηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Όσον αφορά στην υποβολή τέτοιων αιτημάτων ή στην εγγραφή ενός λογαριασμού, καθώς και στη μετέπειτα χρήση των παραπάνω, επεξεργαζόμαστε:

 • Πληροφορίες (όπως το όνομα, το όνομα χρήστη και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) που παρέχονται από την εγγραφή.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης στο λογαριασμό (π.χ. λεπτομέρειες σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης).
 • Επικοινωνίες που αποστέλλονται από εσάς (π.χ. μέσω e-mail ή φόρμας επικοινωνίας με την ιστοσελίδα).

Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της κάθε υπηρεσίας επισημαίνονται ανάλογα. Όλες οι περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται οικειοθελώς.

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για να:

 • Σας αναγνωρίσουμε κατά την σύνδεση, εφ’όσον αυτή υπάρχει
 • Σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου ή τις οποίες ζητάτε.
 • Διαχειριστούμε το λογαριασμό σας.
 • Επικοινωνήσουμε με εσάς.

Για το σκοπό αυτό, η νομική βάση είναι το άρθρο 6, παρ. 1 εδαφ. 1 lit. b GDPR.

Τα προσωπικά σας δεδομένα, ελλείψει εξαιρέσεων στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω, διατηρούνται για όσο διάστημα χρησιμοποιείται ο δικός σας λογαριασμός χρήστη. Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν μετά από 1 μήνα από την διαγραφή του λογαριασμού. Οι αναγκαστικές υποχρεώσεις αποθήκευσης ή η ανάγκη για νομικές ενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν από παραπτώματα στο πλαίσιο των υπηρεσιών ή από προβλήματα πληρωμής μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναλόγως.

 1. Πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες χρήσεις που απαιτούν εγγραφή

Για τη χρήση της υπηρεσίας μας, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό όπως περιγράφεται στην υποενότητα 4.  Ο δικός σας λογαριασμός πελάτη διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για μελλοντικές αγορές. Μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και το λογαριασμό στο σύνολό τους στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 εδαφ. 1 lit. b.

Με αναγκαστικό νόμο υποχρεούμαστε να διατηρούμε τα παρεχόμενα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με τις συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων, των πληρωμών και των πληροφοριών για τις παραγγελίες) για όσο ορίζει ο νόμος. Ωστόσο, μετά από την παρέλευση του ορισμένου από το νόμο διαστήματος, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ώστε να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές απαιτήσεις και δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα.   Ως προς αυτό, η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 εδαφ. 1 lit. c GDPR.

 1. Διασυνοριακές μεταφορές δεδομένων.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός του ΕΟΧ) οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά πρότυπα προστασίας δεδομένων από τη χώρα κατοικίας σας. Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μια ξένη χώρα ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλοδαπούς νόμους και να είναι προσιτά σε ξένες κυβερνήσεις, δικαστήρια, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να λάβουμε εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων και όταν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτές τις χώρες.

Σε περίπτωση μεταφοράς εκτός του ΕΟΧ, η μεταφορά αυτή προστατεύεται από τους συμβατικούς όρους που εφαρμόζονται και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Standard Contractual Clauses).

 1. Ασφάλεια

Έχουμε στη διάθεσή μας λογικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία από την απώλεια, την κακή χρήση και την αλλοίωση των προσωπικών δεδομένων υπό τον έλεγχό μας. Για παράδειγμα, οι πολιτικές ασφαλείας και προστασίας απορρήτου περιοδικά αναθεωρούνται και βελτιώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Παρόλο που δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε ότι η απώλεια, η κακή χρήση ή η αλλοίωση των πληροφοριών δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ, θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες για να τα αποτρέψουμε.

 1. Διατήρηση δεδομένων

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες. Εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης που ορίζονται στην παρούσα πολιτική, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει και, εφόσον ισχύει, για όσο διάστημα απαιτούνται από τις νόμιμες απαιτήσεις διατήρησής τους.

 1. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για εσάς, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να απαιτήσετε (i) πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και (ii) την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των αποδεκτών των δεδομένων,
 • να ζητήσετε τη διόρθωση, την αφαίρεση ή τον περιορισμό των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. επειδή (i) είναι ελλιπή ή ανακριβή, (ii) δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή (iii) έχει αποσυρθεί η συναίνεση στην οποία βασίστηκε η συλλογή τους
 • να αρνηθείτε την παροχή και – χωρίς επιπτώσεις στις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από αυτή την απόσυρση – να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • να προβάλλετε λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αφού αξιολογήσουμε τα γεγονότα που παρουσιάσατε, θα σταματήσουμε είτε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε θα σας παρουσιάσουμε τους επιτακτικούς νόμιμους λόγους μας για μια συνεχόμενη επεξεργασία, ή και
 • να προβείτε σε νομικές ενέργειες σε σχέση με τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να καταθέσετε καταγγελίες ενώπιον των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών προστασίας δεδομένων.
 • να απαιτήσετε (i) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και (ii) να μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζουμε από την πλευρά μας, όπου είναι εφικτό από τεχνική άποψη, θα έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Μπορείτε (i) να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα ή (ii) να θέσετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή (iii) να υποβάλλετε οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων μας, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

 1. Cookies

Τι είναι τα cookies;

Ο κύριος σκοπός των cookies είναι να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στις επιλεγμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, τα cookies καθιστούν δυνατή την προσαρμογή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο, επιτρέποντας την παροχή πληροφοριών, προς το συμφέρον ή το ενδεχόμενο ενδιαφέρον, στους χρήστες ανάλογα με τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ένα cookie είναι οποιοδήποτε είδος αρχείου ή συσκευής που μεταφορτώνεται στο σύστημα ενός χρήστη με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων που μπορεί να ενημερωθεί ή να ανακτηθεί από την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την εγκατάστασή του.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Αφού ολοκληρώσετε την περίοδο λειτουργίας και κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πολλά από τα αρχεία κειμένου διαγράφονται (“cookie περιόδου λειτουργίας“). Τα λεγόμενα “επίμονα cookies” αποθηκεύονται επίσης και αυτά για να μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίσουμε κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας δεν επιτρέπεται να συλλέγουν, επεξεργάζονται ή να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται με τη μορφή cookies στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας να είναι περιορισμένες.

Τύποι των cookies

Ανάλογα με την εταιρεία που τα διαχειρίζεται:

– Ιδιωτικά cookies: Είναι αυτά που αποστέλλονται στο σύστημα του χρήστη από ένα σύστημα ή τόπο που διαχειρίζεται ο επεξεργαστής και από τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία που ζητά ο χρήστης.

– Cookies τρίτων μερών: Είναι αυτά που αποστέλλονται στο σύστημα του χρήστη από ένα σύστημα ή έναν τόπο που δεν διαχειρίζεται ο επεξεργαστής αλλά από άλλη εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω των cookies.

Ανάλογα με την χρονική περίοδο που παραμένουν ενεργά:

– Cookies περιόδου λειτουργίας: Αυτά τα cookies είναι σχεδιασμένα για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ενώ ο χρήστης χρησιμοποιεί μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση πληροφοριών που προορίζονται μόνο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο χρήστης σε μία μόνο περίπτωση (π.χ. μια λίστα αγορασμένων προϊόντων).

– Επίμονα cookies: Σε αυτό το είδος cookie τα δεδομένα συνεχίζουν να αποθηκεύονται στο σύστημα και μπορούν να είναι προσβάσιμα και να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου από τον διαχειριστή του cookie, που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ μερικών λεπτών και αρκετών ετών.

Ανάλογα με το σκοπό τους:

– Τεχνικά cookies: Είναι εκείνα που επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί σε έναν ιστότοπο, μια πλατφόρμα ή μια εφαρμογή και να χρησιμοποιεί τις διάφορες επιλογές ή υπηρεσίες που προσφέρονται, όπως για παράδειγμα τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της επικοινωνίας δεδομένων, τον εντοπισμό της περιόδου σύνδεσης, την πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, την ανάκληση των τμημάτων μιας παραγγελίας, την διεκπεραίωση της διαδικασίας για την αγορά μιας παραγγελίας, την εκτέλεση μιας αίτησης εγγραφής ή συμμετοχής σε μια εκδήλωση, τη χρήση στοιχείων ασφαλείας κατά την περιήγηση, την αποθήκευση περιεχόμενων για τη μετάδοση βίντεο ή ήχο ή την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων.

– Cookies εξατομίκευσης: Είναι αυτά που επιτρέπουν στον χρήστη να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία με ορισμένες γενικές προκαθορισμένες προτιμήσεις, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια στο σύστημα του χρήστη, όπως για παράδειγμα τη γλώσσα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης μέσω του οποίου γίνεται η πρόσβαση στην υπηρεσία, την περιφερειακή διαμόρφωση από από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην υπηρεσία, κ.λπ.

– Αναλυτικά cookies: Είναι αυτά που επιτρέπουν στον διαχειριστή να παρακολουθεί και να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών των ιστοτόπων στους οποίους συνδέονται. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του τύπου cookie χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δραστηριότητας των δικτυακών τόπων, των εφαρμογών ή των πλατφορμών και για την κατάρτιση προφίλ περιήγησης των χρηστών τέτοιων ιστοτόπων, εφαρμογών και πλατφορμών, προκειμένου να εισαχθούν αναβαθμίσεις βάσει της ανάλυσης των δεδομένων σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας από τους χρήστες.

– Διαφημιστικά cookies: Είναι αυτά που επιτρέπουν την αποδοτικότερη δυνατή διαχείριση του διαφημιστικού χώρου που έχει συμπεριλάβει ο εκδότης σε έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή ή μια πλατφόρμα από την οποία παρέχεται η ζητούμενη υπηρεσία βάσει κριτηρίων όπως το επεξεργασμένο περιεχόμενο ή η συχνότητα εμφάνισης των διαφημίσεων.

– Cookies διαφήμισης συμπεριφοράς: Είναι αυτά που επιτρέπουν την αποδοτικότερη δυνατή διαχείριση του διαφημιστικού χώρου που έχει συμπεριλάβει ο εκδότης σε ιστότοπο, εφαρμογή ή πλατφόρμα από την οποία παρέχεται η ζητούμενη υπηρεσία. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες συμπεριφοράς σχετικά με τους χρήστες που λαμβάνονται μέσω της συνεχούς τήρησης των συνηθειών περιήγησής τους, γεγονός που επιτρέπει τον ορισμό συγκεκριμένου προφίλ για να προβάλλεται η διαφήμιση βάσει αυτού του προφίλ.

Απενεργοποίηση των cookies

Μπορείτε να επιλέξετε ποια cookies θέλετε σε αυτόν τον ιστότοπο ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Chrome: στο http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer: στο http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox: στο http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-and-deshabilitar-cookies-que-the-sitios-we

Safari: στο http://support.apple.com/kb/ph5042

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλείσθε να υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις, ανησυχίες ή σχόλια που έχετε σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή τυχόν αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω του  info@thewoodproject.gr.

Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την επικοινωνία μαζί μας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την αντιμετώπιση του αιτήματός σας και θα διαγραφούν όταν ολοκληρωθεί η αίτησή σας. Εναλλακτικά, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των αντίστοιχων πληροφοριών σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης.

Η παρούσα Πολιτική είναι σε ισχύ από 15 Μαΐου 2019 και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη.